ACASĂSMID/PROIECTUL AZIProiectul in imaginiColectarea selectiva Compostare individualaPROIECTUL AZIDESPRE NOIAchizitiiLEGISLAȚIEServiciu de SalubrizareGestionarea DeșeuriDOCUMENTE ADI ECOHOTĂRÂRI A.G.A.Hotarari A.G.A. pag2Hotarari AGA pag.3Hotarari AGA pag4Hotarari AGA pag 5Hotarari AGA pag 6DECIZII CONS. DIRECTORDecizii CDCONVOCATOARE A.G.A.CONVOCATOARE AGA PAG.2CONVOCATOARE AGA PAG.3CONVOCATOARE CONS. DIRECTORPROCESE VERBALE SEDINTA AGADOCUMENTE SEDINTA AGADOCUMENTE SEDINTEDOCUMENTE SEDINTE PAG.2Locuri de muncaCONTACT
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ECO SIBIU
Untitled-TrueColor-01.jpg descărcare (2).jpg descărcare.jpg descărcare (1).jpg
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © 2014 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară EcoSibiu | Web Design by Bârcă Octavian
descărcare.jpg unnamed.png
Hotărârea Guvernului nr. 827/22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifică pentru elaborarea și transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este expusă direct concurenței pe o piață la care accesul nu este restricționat; • Ordinul nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 107/2009; • Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare; • Ordinul nr. 1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în Romania; • Ordinul nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitație restrânsă și negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare; • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; • Hotărârea Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006; • Ordinul nr. 180/2010 privind aplicarea dispozițiilor referitoare la contractul de publicitate media; • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii; • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2906/2011 privind aprobarea Manualului operațional pentru activitatea de observare și verificare a atribuirii contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune.
LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE