ACASĂSMID/PROIECTUL AZIProiectul in imaginiColectarea selectiva Compostare individualaPROIECTUL AZIDESPRE NOIAchizitiiLEGISLAȚIEServiciu de SalubrizareGestionarea DeșeuriDOCUMENTE ADI ECOHOTĂRÂRI A.G.A.Hotarari A.G.A. pag2Hotarari AGA pag.3Hotarari AGA pag4Hotarari AGA pag 5Hotarari AGA pag 6DECIZII CONS. DIRECTORDecizii CDCONVOCATOARE A.G.A.CONVOCATOARE AGA PAG.2CONVOCATOARE AGA PAG.3CONVOCATOARE CONS. DIRECTORPROCESE VERBALE SEDINTA AGADOCUMENTE SEDINTA AGADOCUMENTE SEDINTEDOCUMENTE SEDINTE PAG.2Locuri de muncaCONTACT
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ECO SIBIU
Untitled-TrueColor-01.jpg descărcare (2).jpg descărcare.jpg descărcare (1).jpg
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © 2014 | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară EcoSibiu | Web Design by Bârcă Octavian
descărcare.jpg unnamed.png
Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare; • Hotărârea Guvernului nr. 128/ 2002 privind incinerarea deșeurilor, cu modificările ulterioare; • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a PlanuluiNațional de Gestionare a Deșeurilor, cu modificările ulterioare (înprezent SNGD și PNGD se află în curs de revizuire); • Ordinul Ministrului nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură; OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri; • Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje (cu modificările și completările ulterioare); • Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările ulterioare; • Ordinul Ministrului nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective; • Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea folosirii anumitor substanțe periculoase în EEE (cu modificările ulterioare); • Regulamentului nr. 1013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările ulterioare; • OrdinulMinistrului nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor; • Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor; • Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; • Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor ș iacumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori (cu modificărileulterioare). • Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; • Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
LEGISLAŢIA PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR